In de pers

Regelmatig wordt TechnoTrends in de gelegenheid gesteld haar visie op de ontwikkelingen in de pers tot uitdrukking te brengen. In het rechter menu vindt u een opsomming van enkele media uitingen.

Zie ook ons TechnoTrends Weblog