Met welke vragen houdt TechnoTrends zich bezig?

Of is dit ook al weer achterhaald en is de vraag eerder: Wat is het effect op mijn bedrijf of mijn beroepskeuze als Kunstmatige Intelligentie en robots een groot aantal taken of delen van taken gaan overnemen? Is er dan nog voldoende werk voor allemaal? De econoom Robert Solow vroeg zich af: Hoe werkt een economie waarin zoveel arbeid door robots gedaan wordt – inclusief het ontwikkelen van nieuwe robots?

Maar terwijl de wereldeconomie door nieuwe technologieën wordt getransformeerd, lopen ontwikkelingslanden het risico dat ze het onderspit delven. Maar juist in die landen groeit de bevolking het hardst en zijn de effecten van de klimaatverandering het grootst, wat gaat dit betekenen?

In het Westen is het precies omgekeerd, daar vraagt men zich af wat de komende vergrijzingsgolf gaat betekenen. Tegen 2030 is bijna een kwart van de bevolking van de EU 65 jaar of ouder en tegen 2050 is dat al een derde.

TechnoTrends houdt zich bezig met “de toestand in de wereld” met de nadruk op ICT gerelateerde ontwikkelingen. Een soort G.B.J. Hilterman op ICT gebied. (voor wie nog weet wie dat was)

Op basis van ervaring (meer dan 2500 presentaties), kennis en een uitgebreid eigen netwerk, is TechnoTrends in staat om de overvloed aan nieuws te absorberen, te analyseren en te verwerken tot prachtige, multimediale presentaties, die in binnen en buitenland een groot en divers publiek trekken.