Technologie als Zegen en Zorg

Als organisaties nieuwe technologie Intelligent gebruiken kunnen ze een dramatische sprong in productiviteit maken en hun concurrentiepositie sterk verbeteren. – McKinsey

Een paar opvallende ontwikkelingen die tijdens lezingen aan de orde komen zijn:

beeld6Een kort historisch overzicht waarin duidelijk wordt dat die snelle ontwikkelingen die wij meemaken er beslist niet altijd waren.
Verkleining: Chips worden steeds sneller, kleiner en goedkoper. Wat kunnen we daar de komende jaren van verwachten, wat gaan we daar nog mee doen?

Internet: Miljoenen gezinnen in ons land zijn via breedband permanent op het internet aangesloten. Ons land behoort tot de absolute top in de wereld. Wat kunnen we verwachten van tele werken, tele leren, tele zorg en tele vermaak? Wie plukt de vruchten en wie doet niet meer mee?

Mobiele telefonie: Het mobieltje veranderde in een smartphone, een draadloze, draagbare, permanent op het internet aangesloten handzame multimedia computer. Wat is de volgende grote ontwikkeling voor dit onmisbare zak computertje?

beeld5Vergrijzing: Twee trends gaan in tegengestelde richting: Trend 1 is het toenemend aantal ouderen, en trend 2 is de daling van het aantal mensen dat voor hen kan zorgen.
De getallen zijn indrukwekkend, in 2030 is de verhouding werkenden tot gepensioneerden gedaald van 4,3:1 in 1950 naar 1,4:1. Kan ICT iets betekenen voor ouderen die langer mee willen werken en langer in de eigen woning willen blijven wonen?

Globalisering: Is het proces van integratie van de wereldgemeenschap dat voortgedreven wordt door ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie. De drijvende krachten zijn steeds lagere communicatiekosten en uniformiteit van software. In India en China werkt men ook met Windows en Office en gebruiken ze dezelfde internet software als wij. Samenwerken is geen probleem meer. Drie miljard hardwerkende mensen willen en kunnen eindelijk ook eens meedoen!

beeld7Door gebruik te maken van die enorme hoeveelheid gegevens die we genereren, kunnen we nu, met behulp van de “cloud”, kunstmatige intelligentie technologieën overal inbouwen. Tijdens het volgende decennium gaan we deze “smarts” overal inbouwen. Smart homes, smart auto’s, smart gezondheidszorg, smart robots, en de smart computer-mens interacties

beeld4Het beste antwoord op de vraag “zullen computers ooit zo slim zijn als de mens?” is ja.., maar slechts heel kort. Het simpele feit is dat wij mensen van hardware gemaakt zijn die gewoon te beperkt en te traag is om te concurreren met de komende golven van computertechnologie. Uiteindelijk zullen computers bijna alle taken overnemen waarvoor logische regels bestaan die naar een oplossing leiden. Veel routinewerk verdwijnt, en er is veel meer routinewerk dan je denkt.

Machines zijn dus bijna klaar om vele taken die momenteel nog door grote aantallen
mensen uitgevoerd worden, over te nemen.

beeld3Aan de ouders: zorg ervoor dat het onderwijs van uw kind gericht is op zaken waar machines niet goed in zijn.
Aan de jeugd: Kies een creatief vak plus een beta-vak, en studeer in allebei af!

beeld2Technologie is bepalend voor onze toekomst. Omdat wij enorme problemen moeten oplossen. We kunnen proberen ons voor te stellen hoe het internet er in 2020 uit al zien.
Maar we weten dat de meeste zaken die dan belangrijk zijn, nog niet zijn uitgevonden.

Grenzen van de groei: Maar met al deze ontwikkelingen lopen we keihard tegen bepaalde grenzen aan. Het aantal mensen op de wereld groeit explosief, jaarlijks komen er 75 miljoen mensen bij. In 1927 waren er 2 miljard mensen op aarde maar volgens de Verenigde Naties zijn dat er in 2050 al 9 miljard.

Als al die mensen ook een TV, een koelkast en een auto willen hebben, dan heb je een probleem want dat kan de wereld onmogelijk aan. Dan is er maar één conclusie mogelijk: wij zullen onze leefwijze moeten aanpassen en hard aan slimme technische oplossingen moeten werken die het mogelijk maken om te groeien en toch in harmonie met de omgeving te leven. Een geweldige uitdaging!

Wat betekent dit voor ons sterk vergrijzende Nederland? Wij zijn duidelijk te duur geworden voor veel soorten werk en moeten op een hoger niveau een bijdrage leveren. Nederland is maar klein – het inwonertal van ons hele land is kleiner dan dat van de Chinese stad Chonquing – en we kunnen onmogelijk alles hier doen. Daarom zullen we ons moeten concentreren op zaken, waar we steengoed en mondiaal toonaangevend in kunnen zijn, want dan is er de komende jaren voldoende werk voor ons.

In seminars en congressen in binnen en buitenland presenteert Rob zijn opvattingen op een originele en eigentijdse (sterk multimediale) wijze en gaat hij in op de gevolgen voor de huidige maatschappij, waarin niemand gespaard blijft van deze bijzonder snelle ontwikkelingen.

beeld1Elke écht geavanceerde technologie is niet te onderscheiden van toverkunst.
Ray Kurzweil: In 2040 is deze technologie 1 miljard keer krachtiger dan vandaag

Afstemming op de juiste doelgroep
De presentatie is zeer populair en werd de afgelopen jaren meer dan tweeduizend maal in het Nederlands, Duits en Engels gehouden. Maar de presentatie is natuurlijk niet altijd hetzelfde en wordt altijd afgestemd op de doelgroep. Het is dan ook van groot belang het juiste profiel “op het netvlies” te hebben. Soms is het publiek technisch en soms helemaal niet en dan moet je natuurlijk wel de juiste combinatie van slides gebruiken.