Harvey Nash CIO Survey in 2012

Rob Creemers, IT Trendwatcher bij Technotrends, gaf een bevlogen en energieke presentatie op het jaarlijkse Harvey Nash CIO & HR Leadership Event in oktober 2012. In vogelvlucht besprak hij thema’s als ICT, vergrijzing en globalisering zodat een duidelijker toekomstbeeld ontstond voor alle aanwezigen.